• [email protected]
  • +90 212 481 42 21
Bütün Ürün Yönetmelikleri Hakkında Bilgilendirme Bize yazın size biz ulaşalım
Bütün Ürün Yönetmelikleri Hakkında Bilgilendirme

Bütün Ürün Yönetmelikleri Hakkında Bilgilendirme

ТR CU 004/2011 “Alçak gerilim ekipmanının güvenliği hakkında”

TR CU 005/2011 “Ambalajın güvenliği hakkında”

TR CU 007/2011 “Çocuklara ve ergenlere yönelik ürünlerin güvenliği hakkında”

TR CU 008/2011 “Oyuncakların güvenliği hakkında”

TR CU 009/2011 “Parfüm ve kozmetiklerin güvenliği hakkında”

TR CU 010/2011 “Makine ve teçhizatın emniyeti hakkında”

TR CU 011/2011 “Asansörlerin emniyeti”

TR CU 012/2011 “Patlamalı ortamlarda çalışacak ekipmanların güvenliği ile ilgili”

TR CU 013/2011 “Otomobil ve havacılık benzinleri, dizel ve deniz yakıtları, reaktif yakıtlar”

TR CU 014/2011 “Yol güvenliği”

ТР CU 015/2011 “Tahıl güvenliği hakkında”

TR CU 016/2011 “Gazlı yakıtlarla çalışan cihazların güvenliği hakkında”

ТR CU 017/2011 “Hafif sanayi ürünlerinin güvenliği hakkında”

ТR CU 018/2011 “Tekerlekli taşıtların güvenliği hakkında”

TR CU 019/2011 “Kişisel koruyucu ekipmanların güvenliği hakkında”

TR CU 020/2011 “Teknik araçların elektromanyetik uyumluluğu”

TR CU 021/2011 “Gıda güvenliği hakkında”

TR CU 022/2011 “Markalama bölümünde yer alan gıda ürünleri”

TR CU 023/2011 “Meyve suyu profesyonelleri için teknik düzenlemeler”

TR CU 024/2011 “Yağ ve yağ ürünleri ile ilgili teknik düzenlemeler”

ТR CU 025/2012 “Mobilya ürünlerinin güvenliği hakkında”

TR CU 027/2012 “Diyet de dahil olmak üzere bazı özel gıda ürünlerinin güvenliği hakkında”

TR CU 029/2012 “Gıda katkı maddeleri, aromalar ve teknolojik yardımcı maddeler için güvenlik şartları”

TR CU 030/2012 “Yağlayıcılar, yağlar ve özel sıvılar için gerekenler”

TR CU 031/2012 “Tarım ve kereste emniyeti hakkında

TR CU 032/2013 “Aşırı basınç altında çalışan ekipmanların güvenliği hakkında”

TR CU 033/2013 “Süt ve süt ürünlerinin güvenliği hakkında”

TR CU 034/2013 “Et ve et ürünlerinin güvenliği hakkında”

TR CU 037/2016 “Elektrikli ve Radyoelektronik Ürünlerdeki Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması Hakkında”

TR CU 038/2016 “Gezi Yerlerinin Güvenliği Hakkında”

TR CU 041/2017 “Kimyasal Ürünlerin Güvenliği Hakkında”

TR CU 042/2017 “Çocuk Oyun Alanları Donanımlarının Güvenliği Hakkında”

ТR CU 004/2011 “On the safety of low-voltage equipment”
TR CU 005/2011 “On the safety of packaging”
TR CU 007/2011 “On the safety of products intended for children and adolescents”
TR CU 008/2011 “On the safety of toys”
TR CU 009/2011 “On the safety of perfumes and cosmetics”
TR CU 010/2011 “On the safety of machinery and equipment”
TR CU 011/2011 “Safety of elevators”
TR CU 012/2011 “On the safety of equipment for work in explosive environments”
TR CU 013/2011 “On the requirements for automobile and aviation gasoline, diesel and marine fuel, fuels for reactive”
TR CU 014/2011 “On road safety”
ТР CU 015/2011 “On the safety of grain”
TR CU 016/2011 “On the safety of devices operating on gaseous fuels”
ТR CU 017/2011 “On the safety of light industry products”
ТR CU 018/2011 “On the safety of wheeled vehicles”
TR CU 019/2011 “On the safety of personal protective equipment”
TR CU 020/2011 “Electromagnetic compatibility of technical means”
TR CU 021/2011 “On food safety”
TR CU 022/2011 “Food products in the part of its marking”
TR CU 023/2011 “Technical regulations for juice pro “
TR CU 024/2011 “Technical regulations on oil and fat products “
ТR CU 025/2012 “On the safety of furniture products “
TR CU 027/2012 “On the safety of certain types of specialized food products, including dietary”
TR CU 029/2012 “Safety requirements for food additives, flavors and technological aids”
TR CU 030/2012 “On the requirements for lubricants, oils and special liquids”
TR CU 031/2012 “On the safety of agricultural and timber
TR CU 032/2013 “On the safety of equipment operating under excessive pressure”
TR CU 033/2013 “On the safety of milk and dairy products”
TR CU 034/2013 “On the safety of meat and meat products”
TR CU 037/2016 “On Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Radioelectronic Products”
TR CU 038/2016 “On Safety of Attractions”
TR CU 041/2017 “On the Safety of Chemical Products”
TR CU 042/2017 “On the Safety of Equipment for Children’s Playgrounds”
TR EAEU 043/2017 “On requirements for fire safety and fire fighting”

Технические регламенты;
ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования
ТР ТС 005/2011 “О безопасности упаковки”
ТР ТС 007/2011 “О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков” ТР ТС 008/2011 “О безопасности игрушек”
ТР ТС 009/2011 “О безопасности парфюмерно-косметической продукции”
ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”
ТР ТС 011/2011 “Безопасность лифтов”
ТР ТС 012/2011 “О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах” ТР ТС 014/2011 “О безопасности автомобильных дорог”
ТР ТС 015/2011 “О безопасности зерна”
ТР ТС 016/2011 “О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе”
ТР ТС 017/2011 “О безопасности продукции легкой промышленности”
ТР ТС 018/2011 “О безопасности колесных транспортных средств”
ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”
ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в части ее маркировки”
ТР ТС 023/2011 “Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей” ТР ТС 024/2011 “Технический регламент на масложировую продукцию”
ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”
ТР ТС 029/2012 “Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств”
ТР ТС 030/2012 “О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям”
ТР ТС 031/2012 “О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним”
ТР ТС 032/2013 “О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением”
ТР ТС 033/2013 “О безопасности молока и молочной продукции”
ТР ТС 034/2013 “О безопасности мяса и мясной продукции”
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
ТР ЕАЭС 038/2016 “О безопасности аттракционов”
ТР ЕАЭС 040/2016 “О безопасности рыбы и рыбной продукции”
ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»
ТР ЕАЭС 043/2017 “О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения”

Hemen İletişime Geç

Bütün Ürün Yönetmelikleri Hakkında Bilgilendirme
İçin Hemen Başvuru Yap

Diğer Sertifikalar

Diğer Sertifika Hizmetlerimiz